Dung chinh

Chính sách bảo mật

Thời gian đọc: <1 phút

Chúng tôi sử dụng các công ty quảng cáo của bên thứ ba để phân phát quảng cáo trong quá trình bạn truy cập trang web của chúng tôi. Các công ty này có thể sử dụng thông tin (không bao gồm tên, địa chỉ, địa chỉ email hoặc số điện thoại của bạn) về những lần bạn truy cập trang web này và các trang web khác để hiển thị các quảng cáo liên quan đến các sản phẩm và dịch vụ mà bạn quan tâm. Để biết thêm thông tin về phương pháp này và cách ngăn các công ty sử dụng dữ liệu này.

Google Ads:

  • Google, với tư cách là nhà cung cấp bên thứ ba, sử dụng cookie để hiển thị quảng cáo trên trang web của mình.
  • Với cookie DART, Google có thể hiển thị quảng cáo cho người dùng của mình dựa trên các lượt truy cập vào các trang web của Google và các trang web khác trên Internet.
  • Người dùng có thể tắt cookie DART bằng cách truy cập Chính sách bảo mật của Google Ads và Mạng Nội dung.

Chính sách bảo mật của chúng tôi nhằm mục đích:

  • Đảm bảo rằng người dùng trang web / chủ thể dữ liệu biết và hiểu chúng tôi thu thập dữ liệu cá nhân nào về dữ liệu đó, lý do tại sao chúng tôi thu thập và sử dụng dữ liệu đó và chúng tôi chia sẻ dữ liệu đó với ai.
  • Giải thích cách dữ liệu cá nhân mà người dùng / chủ sở hữu dữ liệu chia sẻ với chúng tôi được sử dụng và xử lý như thế nào.
  • Biết khoảng thời gian dữ liệu sẽ được giữ lại.
  • Giải thích và cho người dùng / chủ thể dữ liệu biết các quyền và tùy chọn của họ là gì và cách thực hiện chúng.
  • Biết phương tiện chúng tôi sử dụng để bảo vệ quyền riêng tư của bạn.

Chính sách bảo mật này áp dụng cho tất cả thông tin / dữ liệu cá nhân và dữ liệu duyệt web được thu thập và xử lý trong quá trình bạn truy cập trang web của chúng tôi, hoặc được thu thập thông qua bất kỳ phương tiện được phép hợp pháp nào.

Bằng cách sử dụng trang web của chúng tôi, bạn ngay lập tức chấp nhận tất cả các điều khoản và điều kiện trong tài liệu này.